5 July 2014

Diwrnod y wasg #Steddfod14

Aeth rhan o griw Llais y Maes i Lanelli ar ddiwrnod gwlyb i weld yr hyn sydd Sir Gâr i gynnig i Esteddfotwyr eleni. Mae’n diogel i ddweud na fydd yn siomi.

Gyda’r maes carafannau ar gaeau Castell y Strade a golygfeydd ardderchog o hawrbwr Porth Tywyn i’r rhai bydd yn mynychu Maes B, mae’r Eisteddfod eleni ar safle prydferth iawn.

Share this article

Posted by

emma

emma

Comment on this article