Ein ‘stafell newyddion ger y Coleg Cymraeg

7 August 2014

Am awr rhwng 1 a 2 y prynhawn ‘ma, symudom ein hystafell newyddion draw i stondin y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bu’r criw yn tynnu llawer o ‘hunluniau’ a chefais innau gyfle i gyfweld â Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg. Gwrandewch ar y cyfweliad isod:

Article tags

Share this article

Comment on this article