Holi Alun Davies AC

3 August 2016

Gwnaeth Elin Lloyd ofyn i Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: “Ydych chi’n credu bod y Llywodraeth yn ‘neud digon i hybu’r Gymraeg ac addysg Gymraeg?”

Share this article

Comment on this article