Liam Ketcher

Liam Ketcher

1 August 2017

Siwmae, Liam ydw i! Dwi’n myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio’r Gymraeg, ac mi fyddai’n dechrau fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol ym mis Medi. O Faesteg ydw i, ond dwi’n dwli ar fywyd yn y Brifddinas llawer mwy erbyn hyn.

Hefyd, dwi’n astudio modiwlau gyda Jomec Cymraeg fel rhan o’m gradd, ac eleni byddai’n brif olygydd ar bapur newydd y Brifysgol sef Gair Rhydd. Rydw i’n edrych ymlaen at weithio fel rhan o dîm Llais y Maes, er mwyn creu cynnwys diddorol ac i ddatblygu fy sgiliau newyddiadurol.

Share this article

Comment on this article