O Le Ti’n Dod?

7 August 2015

Dyma ail ddiwrnod Ned Harris yn y ‘Steddfod. Mae Ned wedi teithio o Wrecsam i’r ‘Steddfod ac roedd yn ymlacio gyda choffi pan gafodd ei gyfweld. Bydd Ned yn aros yn y ‘Steddfod tan y diwrnod olaf ddydd Sadwrn.

Mae wedi bod yn mwynhau crwydro o amgylch y stondinau ac yn edrych ymlaen at wylio’r cystadlu yn y Pafiliwn.

Article tags

Share this article