Pam bod neb wedi sefyll arholiadau’r Orsedd eleni?

4 August 2016

Wnes i holi Gwyn Lewis, Trefnydd Arholiadau’r Orsedd, a gofyn pam bod neb wedi sefyll yr arholiadau eleni. Oes angen edrych eto ar sut i ddenu pobl heblaw am raddedigion i’r Orsedd?

Share this article

Comment on this article