Elin Blake

28 July 2014

Rwyf ar hyn o bryd ar fin cwblhau gradd MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Canolbwynt y radd imi yw ysgrifennu creadigol. Rwyf hefyd ar hyn o bryd yn cyflenwi fel Golygydd Sgript ar Pobol y Cwm ac wrth fy modd yno. Teimlaf yn ffodus i gael bod yn rhan o dîm Llais y Maes gan ei fod yn bapur newydd digidol cyntaf i’r Eisteddfod Genedlaethol, ac edrychaf ymlaen yn eiddgar at y profiad.

Share this article

Comment on this article