Hywel Griffiths, ennill y Gadair

7 August 2015

Heddiw, mewn pafiliwn llawn wnaeth Hywel Griffiths a enillodd y gadair eleni gyda cherdd ynglŷn â rhyfel Blwyddyn olaf Christine James, Archdderwydd Gorsedd y Beirdd. Blwyddyn nesaf bydd Geraint Lloyd Owen yn cymryd ei le.

Cafodd y gadair ei greu gan Carwyn Owen,  bachgen ugain oed, ac y person ieuengaf erioed i dderbyn y gyfrifoldeb i greu Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. Ysbrydolwyd y dyluniad gan ‘harddwch naturiol y goeden a chan y mynyddoedd yr ardal’.

Un ar ddeg o feirdd a ceisoedd ennill y gadair eleni. Y beirdd y dosbarth cyntaf oedd Ceulan, Cwm Du a Lan. Oedd y safon yn uchel eleni, gyda Lan yn trafod rhagdybiaithau tua dysgwyr ac Cwm Du yr dieithryn gyda’r camera symudol. Ond Ceulan enillodd y Cadair, sef, Hywel Griffiths.

Ymdrin â themâu ddwys a enillodd y goron i Hywel Griffiths gan gyfeirio at aml leoliad megis rhyfel cartref Sbaen, Rhyfel Gaza ac y Gododdin.ae Hywel wedi ennill y goron o’r blaen gyda cherdd o’r enw Stryd Pleser yn Eisteddfod Genedlaethol 2008, yn ogystal â dwy gadair yn Eisteddfod yr Urdd.

 

 

Share this article

Comment on this article