Jarred Jones

O le ydych chi wedi dod?

31 July 2016

Wrth i ni gerdded o amgylch y Maes, fe wnaethon ni holi pobl a gofyn o le mae nhw wedi dod. Mae’n braf gweld pobl yma o bob cwr o Gymru yn mwynhau yr Eisteddfod yn yr haul.

Share this article

Comment on this article