Ymateb ‘Twitter’ i’r Steddfod 2014

9 August 2014

Mae’r hashtag “Steddfod2014” wedi cael ei ddefnyddio gan ymwelwyr, cystadleuwyr, y wasg, stondinau, ac unrhyw un arall sydd eisiau rhannu eu profiadau’r Eisteddfod ar-lein yr wythnos hon.

Ar y diwrnod olaf yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, roeddem yn meddwl fod e’n syniad da i gasglu rhai o’r tweets sydd wedi sefyll allan i ni’r wythnos hon. Mae’r negeseuon yn dangos yr ysbryd, egni, a’r hiwmor bobl y Maes yn berffaith, a hefyd yn rhoi syniad o beth ydy’r ymwelwyr ‘di credu amdano’r Steddfod eleni:

Screen Shot 2014-08-09 at 12.02.00

Screen Shot 2014-08-09 at 12.03.32

Screen Shot 2014-08-09 at 12.06.57

Screen Shot 2014-08-09 at 12.09.40

Screen Shot 2014-08-09 at 12.15.25

Screen Shot 2014-08-09 at 12.17.45

Screen Shot 2014-08-09 at 12.22.04

Screen Shot 2014-08-09 at 12.08.49

Screen Shot 2014-08-09 at 12.04.38

Mae’r tweets hyn yn sampl fach o’r miloedd a anfonwyd yr wythnos hon. Mae’n amlwg fod y rhan fwyaf o bobl wedi cael hwyl a sbri yn archwilio ac wedi creu atgofion hyfryd ar y Maes blwyddyn yma.

Mae pendant wedi bod yn awyrgylch ffantastig ar y Maes dwy’r wythnos ac mae’n braf i weld hwn yn y negeseuon wrtho bobl ar Twitter.

Ar ran bawb o Lais y Maes: Diolch i ti, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar – rydym wedi cael amser GWYCH!

Share this article

Comment on this article